Steun aan landen Caribisch deel van het Koninkrijk

De kleine schaal van de eilanden vertaalt zich in een bescheiden omvang van hun economieën. De bovenwindse eilanden zijn daarnaast in 2017 hard getroffen door de verwoesting van orkaan Irma. De wereldwijde coronacrisis heeft de situatie op de eilanden er het afgelopen jaar niet beter op gemaakt door het stilvallen van het belangrijke toerisme.
Daarom heeft Nederland sinds de start van de coronacrisis aan zowel de Caribische Landen als aan Caribisch Nederland (BES-eilanden) aanzienlijke economische en financiële steun verleend. Deze steun loopt ook in 2021 nog door. De totale schuld van de Landen aan Nederland zal naar verwachting daarmee tenminste verdubbelen. Het gaat hierbij om leningen tegen een rentepercentage van 0%. Wel zijn met ingang van het tweede steunpakket steeds aanvullende voorwaarden gesteld voor het verlenen ervan, zoals verlaging van de lonen in de publieke sector (invoering van het equivalent van de Balkenendenorm) en aanpassing van de steunpakketten voor de economieën. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in landspakketten, die maatregelen bevatten voor de structurele hervorming van de economie en het landsbestuur. Voor ieder volgend pakket aan steun, gelden nieuwe stappen binnen het landspakket. De steun wordt pas verleend als aan de voorwaarden is voldaan.