IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Het kabinet heeft in 2019 een ijkpunt voor het sociaal minimum vastgesteld. Het doel van het ijkpunt is dat de kosten van levensonderhoud voor de inwoners van Caribisch Nederland worden teruggebracht tot een redelijk niveau en de inkomens worden verhoogd, zodat alle inwoners van Caribisch Nederland in het bestaansminimum kunnen voorzien. Het is ook van belang om te werken aan de economie en de arbeidsmarkt.

Op een aantal terreinen zijn als gevolg van de gedane investeringen duidelijk positieve resultaten te zien. Het niveau van de gezondheidszorg en het onderwijs zijn goeddeels op een met Nederland vergelijkbaar niveau gebracht, voor zover dit gelet op de kleine schaal en de eilandelijke situatie mogelijk is.
Op diverse andere terreinen is vooruitgang geboekt. Belangrijke vraagstukken die nog aandacht vereisen betreffen de kosten voor wonen, energie en andere nutsvoorzieningen. Daarnaast vraagt de verhoging van het minimumloon en het instellen van een modern stelsel voor sociale zekerheid veel aandacht. Het voorzien in de primaire levensbehoeften, met name bij de kwetsbare groepen in de samenleving, blijft een punt van zorg.

De positieve ontwikkelingen op de eilanden worden vooralsnog overschaduwd door de zorg om de armoede.