Plenaire zaal

Agenda van 16 mei 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Gevangeniswezen en tbs

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Fossiele subsidies

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Leefstijlpreventie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Fiscale constructies om dividendbelasting te ontwijken

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Financiën

Mw. Chen-Chu, voorzitter Control Yuan en voorzitter Mensenrechtencommissie Taiwan

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (Kamerstuk 36 377)

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Extra regeling van werkzaamheden

- uur
Plenair

Rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Debat over de situatie in Gaza

- uur
Plenair

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...