Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 april 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Letland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingswet financiële markten 2024 (36442)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie ‘Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ongewenste beïnvloeding van (jongere) consumenten bij het maken van financiële keuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Planning budgettair-structureel plan voor de middellange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorjaarsrapportage 2024 Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stabiliteitsprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verkoop Abellio Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gasunie principebesluit deelname Duits waterstofnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update over het tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Richtlijn DAC7 (Directive on administrative cooperation, zevende wijziging)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang aanpak weerbaarheid tegen ondermijning Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Versnelling implementatie herijking invorderingsstrategie Belastingdienst en Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Modernisering Omzetbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de betekenis van een kapitaalstorting door OCI N.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Contourenbrief gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie heffingskortingen en tariefstructuur in de inkomstenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket belastingplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging inzake het voorzien van een planning voor het verstrekken van de ouderdossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad 13 en 14 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsappreciatie rapport studiegroep ECB en herziening operationele raamwerk ECB

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek Rotterdams Wijktheater, mede namens slachtoffers toeslagenschandaal verenigd in Volhouders groepen, voor vertoning van videodocument 'Verloren Onschuld'

 32. 32

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Wat betreft het op 22 mei 2024 geplande commissiedebat Box 3 is vastgesteld dat dit mogelijk zal moeten worden verplaatst, indien op dat moment een plenair debat over het verslag van de informateurs zou worden gehouden. De voorzitter van de commissie zal, indien noodzakelijk, daartoe een voorstel doen.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  ma 27-05-2024 15.15 - 19.15 Wetgevingsoverleg Wijzigingswet financiële markten 2024
  di 25-06-2024 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Box 3
  do 30-05-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 13-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  do 27-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-07-2024 11.30 - 14.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  di 10-09-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 01-10-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-10-2024 10.00 12.00 Commissiedebat IMF
  wo 04-12-2024 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
   
  Inbrengen Voorjaarsnota en Verantwoordingsstukken
  vr 17-05-2024 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2024)
  vr 17-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota 2024
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (IX)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2023

  Inbrengen wetsvoorstellen
  di 14-05-2024 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
  di 14-05-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening cryptoactiva
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Overige inbrengen
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
  di 29-10-2024 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 12-09-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 26-09-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 10-10-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 24-10-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 07-11-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 21-11-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 05-12-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 19-12-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  do 16-05-2024 14.00 - 15.00 Technische briefing Fiscale constructies om dividendbelasting te ontwijken
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  do 20-06-2024 09.00 - 10.30 Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
  do 10-10-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Europese Rekenkamer inzake de publicatie van het jaarverslag 2023
 33. 33

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Het nog niet geplande kennismakingsgesprek met de Raad van State kan op 5 juni 2024 plaatsvinden. Belangstelling voor deelname daaraan wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Werknemersparticipatie
   
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Vijlbrief: Naar een stelsel zonder toeslagen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Teunissen over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Inge van Dijk over bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers
   
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering
 34. 34

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 26 april)

  Besluit: Ter informatie.

  28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2023
  - Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 27/3)
  - Tweeminutendebat Internationale fiscaliteit (CD 4/4)

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  - Debat over de voorjaarsnota 2024

  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124))
  De Staten van Curaçao hebben laten weten aan de plenaire behandeling van deze goedkeuringswet te willen deelnemen. Enkele leden van de commissie zijn bereid daaraan voorafgaand een (kennismakings)gesprek te voeren.

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 35. 35

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van april)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  12. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  18. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)
  30. Debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  37. Debat over het zorgwekkende aantal fraudemeldingen met betrekking tot het Europees herstelfonds (Van Hijum) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  8. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  10. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
  15. Dertigledendebat over de CPB-raming inzake herstel van koopkracht en een koerscorrectie van de overheidsfinanciën (Sneller) (minister SZW, minister Financiën)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
  27. Dertigledendebat over het bericht dat het overheidstekort voor 2023 lager uitvalt dan geraamd (Van der Lee) (minister Financiën)
  28. Dertigledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van publieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, staatssecretaris Financiën)
  30. Dertigledendebat over het ontwijken van de dividendbelasting (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  36. Dertigledendebat over de toekomst van de vrije markt en het  Europese verdienvermogen (Van der Lee) (minister Financiën, minister EZK)
  37. Dertigledendebat over een sluiproute in de belastingwetgeving voor expats (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
 36. 36

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan (thans: Teunissen) over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)