Commissiedebat : Leefstijlpreventie

De vergadering is geweest

16 mei 2024
11:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • I. el Abassi (DENK)
 • H.M. Krul (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verkooppunten tabak, leeftijdsgrens en motie snus

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport ‘onder welke Condities doet Gezonde School ertoe?’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vierde convenant preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomstverkenning Regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gezond en Actief Leven Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publiceren informatie European Common Entry Gate System

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Onderzoek gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid alcohol’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Gezond en Actief Leven Akkoord en gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over 'Op onze gezondheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in Zorgvisie over Jochen Mierau met als titel “Zorgstelsel loopt op zijn laatste benen’’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Addenda RIVM bij twee rapporten smaakverbod e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landelijke commissie sociale hygiëne start per 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaten TNCO-metingen filtersigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoeken Trimbos-instituut over e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eerste voortgangsrapportage aanpak "Mentale Gezondheid: van ons allemaal"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Van der Laan en Ceder over onderzoek om te komen tot een uniform en neutraal uiterlijk van de e-sigaret (Kamerstuk 32793-668)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Diverse rapportages alcohol- en tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op Brandbrief “Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur en Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op rapport externe evaluatie RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  BuRO advies PFAS in hobbykip eieren en onderzoek naar PFAS in bepaalde vissoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang tabaksontmoedigingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Update van de impact van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsrapportage Seksuele Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data