Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 mei 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • D. Ram (PVV)
 • P. Bamenga (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 16 mei 2024

  Geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen. 
 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • vr 17-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • wo 22-05-2024 17.30 - 18.30 Gesprek Country Director Save the Children Afghanistan, dhr. Arshad Malik => Besluit: i.v.m. overlap plenair debat inventariseren of activtieit kan worden verplaatst naar do 23 mei 2024 van 18:30-19:30
  • do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023
  • do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023
  • di 28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 29-05-2024 17.00 - 18.30 Gesprek over bilaterale handelsbevordering met ambtenaren van de betrokken ministeries en de drie betrokken uitvoerende organisaties (RVO, Atradius en Invest International) (nieuw ingepland)
  • wo 29-05-2024 10.30 - 13.30 Rondetafelgesprek Toekomst van Afghanistan
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deputy High Commissioner UNHCR
  • wo 12-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoek BuHa-OS 2023
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • wo 19-06-2024 10.30 - 13.00 Commissiedebat Humanitaire Hulp
  • do 20-06-2024 12.00 - 13.00 Technische briefing Steun aan activisten
  • di 25-06-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023
  • vr 03-07-2024 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek humanitaire hulp in Oekraïne (nieuw ingepland)
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  zomerreces: vrijag 5 juli t/m maandag 2 september
  • wo 11-09-2024 13.00 -14.00  Besloten technische briefing Bilaterale migratiepartnerschappen door ambtenaren (nieuw ingepland)
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Technische briefing AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' (na ontvangst kabinetsreactie)
  • Technische briefing EU-handelsverdragen
  • Rondetafelgesprek EU-handelsverdragen
  • Expertgesprek grondoorzaken van migratie en opvang in regio
  • Hoorzitting rol van UNWRA bij aanslagen 7 oktober en mogelijkheden hulpverlening zonder UNWRA (z.s.m. na ontvangst OIOS-onderzoek,verwachting medio mei)
  • Gesprek met verstrekkers van humanitaire hulp in Gaza
  • Kennisontbijt Parlement en Wetenschap met opsteller wetenschappelijk factsheet Voedselzekerheid
  • Gesprek over bilaterale handelsbevordering met vertegenwoordigers van het MKB
  • Rondetafelgesprek over het handelsbevorderingsinstrumentarium met wetenschappers
  • Technische briefing over de 14 combinatielanden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
  • Technische briefing over onderzoek en evaluaties rond de transitie van hulp naar handel en lopende onderzoeken door de IOB
  • Rondetafelgesprek coherentie ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid 
  • Petitieaanbieding The Hunger Project, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding publicatie "Voorbij de Borrelpraat. Feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking" (voor het zomerreces)
 6. 6

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  • 6. Dertigledendebat over de gerechtelijke uitspraak over de uitvoer naar Israël van onderdelen voor F-35 (Van Baarle) (minister BuHa-OS)
  • 24. Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (Paternotte)(minister BuZa, minister BuHa-OS)
  • 28. Dertligledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van pubieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, stas FIN)
  • Tweeminutendebat Mondiale Gezondheidsstrategie (CD 4-4)
 7. 7

  Verzoek The Hunger Project, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding publicatie "Voorbij de Borrelpraat. Feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking"

 8. 8

  De opvolging die het kabinet geeft aan het arrest van het Gerechtshof Den Haag over de doorlevering van F-35-onderdelen naar Israël

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelnamen aan een technische briefing over de evaluatie van de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio op 25 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toetsingskader Risicoregelingen Afrikaanse Ontwikkelingsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluit financiering UNRWA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Dobbe over het artikel ‘Nederlands techbedrijf hielp Rusland met gezichtsherkenningssoftware voor het oppakken van demonstranten’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op IOB-evaluatie periodieke rapportage internationaal klimaatbeleid 2016-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage economische missies en bezoeken in 2023 en andere beleidsontwikkelingen op terrein internationalisering Nederlands bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de reactie op het verzoek van de Eerste Kamer over de stemmingsuitslag in de Franse senaat over het ratificeren van CETA, de Comprehensive and Economic Trade Agreement tussen de EU en Canada.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beoordeling voorstel voor importheffingen op Russisch en Belarussisch graan

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorlopig politiek akkoord op de anti-dwangarbeidverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024 (Kamerstuk 21501-04-270)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijke overleg over de Kabinetsappreciatie Witboek over uitgaande investeringen (Kamerstuk 22112-3904)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg over de Kabinetsappreciatie Witboek over exportcontrole (Kamerstuk 22112-3902)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen tussen 7 maart en 8 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z07576 Aan min. BuHa-OS - uitvoering motie Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties 26-04-2024
  2. 2024Z05381 Aan min BuHa-OS verzoek om bij de geannoteerde agenda van de RBZ/Handel van 30 mei 2024, het Europese krachtenveld in kaart te brengen ten opzichte van het EU-Mercosur verdrag 28-03-2024
  3. 2024Z04308 Aan min. BuHa-OS- Reactie vragen op brief de Correspondent m.b.t. de situatie van hulporganisaties in Gaza 14-03-2024
  4. 2024Z04289 Aan min. BuHa-OS - Inbreng SO brief Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel 14-03-2024
 24. 24

  Verzoek van het lid Hirsch (GroenLinks-PvdA) om een gesprek met de Executive Managing Director van CGIAR op 22 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel programma rondetafelgesprek humanitaire hulp Oekraïne