Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 23 november 2021

Vragenuur

Tijd vergadering 14:05 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

Tijd vergadering 17:15 - 17:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)

Tijd vergadering 17:40 - 18:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Tijd vergadering 18:00 - 18:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal