Plenair debat : Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

23 november 2021
19:15 - 21:42 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

    Loading data