Plenair debat : Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

De vergadering is geweest

23 november 2021
16:00 - 16:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data