Plenair debat : Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

De vergadering is geweest

23 november 2021
17:15 - 17:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data