Plenair debat : Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)

De vergadering is geweest

23 november 2021
17:40 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data