Plenair debat

Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Volkshuisvestelijke en ruimtelijkeordeningsaspecten

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat