Donderdag 21 april

09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie

Vergadering tijdelijke commissie LURA

Procedurevergadering
Geannuleerd
09:30 - 10:00 uur

Defensie

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten (verplaatst naar 20 april 2011)

Rondetafelgesprek
10:00 - 12:30 uur

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Kansen voor Nederlandse agendasetting in EU asielbeleid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 15:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

RTG WIA-evaluatie

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:30 uur

Financiën

Besloten gesprek met TenneT (uitgesteld tot na het meireces)

Gesprek
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:15 - 11:00 uur

Europese Zaken

Besloten gesprek met de Voorzitter van het Parlement van Kosovo, de heer Krasniqi

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over voortrekkersrol van islamitische vrouwen (Wordt tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
11:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Veiligheidssituatie Kunduz

Technische briefing
Troelstrazaal
11:30 - 12:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vergadering klankbordgroep voedselproductie (ELI)

Procedurevergadering
Statenlokaal  (besloten)
12:00 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspecteur-generaal n.a.v. het Onderwijsverslag

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Opvang

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) Wetgeving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 14:00 uur

Rijksuitgaven

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Het gesprek vindt plaats in de Schrijfkamer (Binnenhof 1a-3)  (besloten)
13:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ADHD

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:00 - 14:30 uur

Europese Zaken

Werkbezoek Servië, Kosovo en Albanië (alleen voor delegatieleden)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over integratiebeleid

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 32 372, nr. 47)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Stopzetting kinderopvangtoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Voorhang Besluit bodemenergiesystemen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) (2011Z05809)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opheffen verscherpt toezicht verpleeghuis Houtwijk - 31765-36

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische indiening dagvaarding) - 32695

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plan van Aanpak "Complexe Zorg" - 24170-121

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Kernenergie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:30 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Ontvangst delegatie van het parlement van Bangladesh

Gesprek
15:00 - 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

De toestand in Syrië

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Informele Energieraad

Inbreng schriftelijk overleg

Periode

tot Toepassen
Filters wissen