Rondetafelgesprek

Kansen voor Nederlandse agendasetting in EU asielbeleid

Rondetafelgesprek: "Kansen voor Nederlandse agendasetting in EU asielbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie RTG Ned. agendasetting op terrein EU asielbeleid

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek Kansen voor Nederlandse agendasetting in EU asielbeleid, voorbereiding AO Europa en het Immigratie- en Asielbeleid op 26 april 2011
2
10.00 - 10.30 uur - kansen Europese agendasetting/krachtenveld EU

Details

Prof. Dr. Schout, Instituut Clingendael

4
10.30 -11.15 uur - Adviescommissies

Details

Commissie-Meijers: prof. Dr. C.A. Groenendijk voorzitter en dr.J.J. Rijpma, lid
Advies Commissie Vreemdelingenzaken: prof. mr. H. Battjes

5
11.15 - 12.30 uur - Veld/belangengroepen

Details

European Council on Refugees and Exiles: Kris Pollett
Vluchtelingenwerk: Karina Franssen, Vluchtelingenwerk Nederland
UNHCR, René Bruin
Amnesty International Nl/Bureau Brussel