Rondetafelgesprek

RTG WIA-evaluatie

Rondetafelgesprek: "RTG WIA-evaluatie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie RTG WIA-evaluatie 21 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

2
Deelnemers:

Details

Blok 1 (10.00 uur – 10.30 uur)
Wetenschap/onderzoek
Mevr. Cuelenaere, Astri (over het rapport “Onderzoek evaluatie WIA”)
Mevr. Jehoel-Gijsbers, (over het rapport “Beperkt aan het werk” (SCP))

Blok 2 (10.30 uur – 11.15 uur)
Cliëntenorganisaties
Stichting de Ombudsman dhr. 't Jong
Landelijke Cliëntenraad dhr. van der Meer
Clientenraad UWV dhr. van Geffen

Blok 3 (11.15 uur – 12.15 uur)
Cliëntenorganisaties
FNV BG uitkeringsgerechtigden mevr. Hemmes
Steungroep ME/CVS mevr. Jansen
CG-Raad mevr. Hempenius
Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten dhr. Wolfs

Blok 4 (13.00 uur – 13.30 uur)
Uitzendbranche
ABU mevr. Minnema
Acture mevr. Derks

Blok 5 (13.30 uur – 14.15 uur)
Sociale partners
FNV dhr. Hartveld
CNV dhr. Limmen
VNO-NCW MKB dhr. Schoenmaeckers

Blok 6 (14.15 uur – 15.30 uur)
Uitvoering
UWV dhr. Paling
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde dhr. Hullen 
Nationale Nederlanden dhr. Frijters
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen mevr. Klompé
Verbond van Verzekeraars dhr. Herbert