Gesprek

Besloten gesprek met de Voorzitter van het Parlement van Kosovo, de heer Krasniqi

Gesprek: "Besloten gesprek met de Voorzitter van het Parlement van Kosovo, de heer Krasniqi "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek met Voorzitter van het parlement van Kosovo 21 april a.s.

Deelnemers