Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering van 21-4-2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering van 21-4-2011

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het verzoek van de heer Rinnooy Kan om het advies SER-advies getiteld “Tijden van de Samenleving; Slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening" in een technische briefing toe te lichten. Het advies is deze week verspreid onder de woordvoerders emancipatie.
2
Voor de bijzondere procedure inzake Presentatie Overhead in het hoger onderwijs op 18 mei a.s., worden op verzoek van de leden Beertema en Van Dijk, óók een directeur van het particulier hoger onderwijs uitgenodigd en de auteur van het Volkskrantartikel naar aanleiding waarvan schriftelijke vragen zijn gesteld.
3
Op maandag 12 september a.s. wordt het notaoverleg over de strategische agenda Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid gepland. De strategische agenda wordt medio juni naar de Kamer gezonden.
4
De besluitenlijsten van de extra pv van 5 april en van de pv van 7 april jl.

Details

Vastgesteld.

5
Brievenlijst
22
Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs

Details

Het gesprek met de inspecteur-generaal vindt plaats op 21 april a.s. van 12.00 tot 13.30 uur

Te behandelen: