Procedurevergadering

Vergadering klankbordgroep voedselproductie (ELI)

Procedurevergadering: "Vergadering klankbordgroep voedselproductie (ELI)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vergadering klankbordgroep onderzoek voedselproductie 21 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Mededelingen.

Details

Het lid van der Werf heeft zich afgemeld maar wel input geleverd voor deze vergadering.

2
Besluitenlijst van de vergadering van 31 maart jl.

Details

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3
Bespreking offertes
4
Kiezen (praktische) voorzitter.

Details

Besluit: het lid de Liefde wordt gekozen tot voorzitter.

5
Vergaderschema

Details

Besluit: Er wordt geen vast vergadermoment afgesproken. Vergaderingen worden gepland indien daartoe aanleiding bestaat.

6
Terugkoppelmoment aan commissie ELI

Details

Besluit: Zodra het onderzoek definitief gegund is zal (na het meireces) een gesprek plaatsvinden met het onderzoeksbureau over het uitgewerkte plan van aanpak.

7
Herziene planning

Details

Besluit: De ambtelijke ondersteuning zal voor de volgende vergadering een planning maken voor het najaar waarin een aantal vrijdagen gemarkeerd worden voor het houden van hoorzittingen.

8
Rondvraag

Details

Er zijn geen rondvraagpunten.