Woensdag 9 april

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 2e deelsessie, Straatsburg

Werkbezoek
ja  (besloten)
10:00 - 12:30 uur

Defensie

EU-Defensieraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Technische briefing verzorgd door ambtenaren van het ministerie van I&M over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid (genetisch gemodificeerde organismen).

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 april 2014 - algemeen overleg is met een half uur verlengd

Algemeen overleg
11:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 april 2014

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

mevrouw Welsh, Speciaal Adviseur SGVN voor Responsibility to Protect over operationalisering van RtoP

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Defensie

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Eindevaluatie geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 14:00 uur

Defensie

Planningsgesprek

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Het lid Thieme ontvangt in een bijzondere procedure Natuurmonumenten, experts en maatschappelijke organisaties om te spreken over de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
14:30 - 17:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toekomst van de volwasseneneducatie (IS GEANNULEERD)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 16:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ambulancezorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:00 - 17:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Workshop 'Big Data voor beleidsmakers' door Bits Of Freedom

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
16:00 - 17:30 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 14 april 2014 (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 18:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wereldbank

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:30 - 21:00 uur

Buitenlandse Zaken

China

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen