Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden
Brief lid / fractie
Download Verzoek Van Nispen (SP) op artikel Volksrant inzake deal met drugscrimineel Cees H.
Brief lid / fractie
Download Position paper van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie
Brief lid / fractie
Download Conceptreactie politieke dialoog aan de Europese Commissie
Bijlage
Download Gemotiveerd advies over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie COM (2013) 534
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 9 april 2014
Brief lid / fractie
Download Reactie vragen aan de minister Veiligheid en Justitie op bericht over vrijlating door fout OM en algemeen overleg over het OM
Brief lid / fractie
Download Reactie minister V&J vragen op bericht over wens burgemeesters inzake terugkeerbeleid pedoseksuelen alsmede uitkomsten overleg burgemeesters, reclassering, gemeenten en justitie
Brief lid / fractie
Download Brief vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak HvJ inzake richtlijn bewaarmijn telecomgegevens
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 9 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië en Herzegovina ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; Brussel, 5 december 2013

Te behandelen:

2
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
12
Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) in werking getreden (Stb. 2010, 789)

Te behandelen:

14
Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag hebben ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis) en hoeveel kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande periode waarin het nareisbeleid anders was, zijn afgewezen

Te behandelen:

38
39
Brievenlijst
42
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport 'Internationaal recht en cannabis'