Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 14 april 2014 (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 14 april 2014 (zal geen doorgang vinden)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 14 april

Bewindsperso(o)n(en)