Bijzondere procedure

Het lid Thieme ontvangt in een bijzondere procedure Natuurmonumenten, experts en maatschappelijke organisaties om te spreken over de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten

Bijzondere procedure: "Het lid Thieme ontvangt in een bijzondere procedure Natuurmonumenten, experts en maatschappelijke organisaties om te spreken over de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie bijzondere procedure Lid Thieme over de uitkomsten van de Groot Wild Enquête op 9 april 2014

Agendapunten

1
Het lid Thieme ontvangt in een bijzondere procedure Natuurmonumenten, experts en maatschappelijke organisaties om te spreken over de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten

Details

Tot op heden hebben onderstaande organisaties toegezegd aan dit gesprek te zullen deelnemen.
 • Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten )
 • Machiel Bosch (Natuurmonumenten)
 • Chris Smit (RUG)
 • Machteld van Dierendonck (Equus Research)
 • Femmie Kraaijeveld-Smit (Dierenbescherming)
 • Hans Breeveld (Staatsbosbeheer)
 • Pauline de Jong (Faunabescherming).
 • Jozef Keulartz (WUR/RU)

   
 • Er vinden nog gesprekken plaats met andere experts, dus er kunnen nog namen worden toegevoegd.