Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 9 april 2014
Inbreng verslag schriftelijk overleg
Download Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over rentederivaten in het MKB
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 9 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 maart 2014 wordt vastgesteld.
2
Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten
3
Brievenlijst
8
Aanbieding van de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Te behandelen:

22
Rondetafelgesprek gebruik klantgegevens door banken (uitkomst inventarisatie; voorstel blokindeling; voorlopige datum)