Algemeen overleg

Toekomst van de volwasseneneducatie (IS GEANNULEERD)

Algemeen overleg: "Toekomst van de volwasseneneducatie (IS GEANNULEERD)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Toekomst van de volwasseneneducatie IS GEANNULEERD

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten