Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 april 2014

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 april 2014"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 april 2014, over de Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 april 2014
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15 april op 9 april 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad d.d. 14-15 april 2014, dan dient u daartoe een verzoek te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 8 april 2014.