Agendapunten

 1. Nadere analyse van de ambulancezorg op Walcheren

  Te behandelen:

 2. Tijdsintervallen in de ambulancezorg, Analyse van spoedinzetten in 2009

  Te behandelen:

 3. Aanbieding van het onderzoeksverslag van het RIVM naar de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp in Nederland

  Te behandelen:

 4. Ontwikkelingen ambulancezorg naar aanleiding van AD artikel

  Te behandelen:

 5. Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) 2013 en 2014

  Te behandelen:

 6. Actualisatie Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013

  Te behandelen:

 7. Beantwoording vragen commissie over een voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de ambulancezorg

  Te behandelen:

 8. Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

  Te behandelen:

 9. Marktscan ambulancezorg 2010-2013

  Te behandelen: