Donderdag 5 juli

10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (verplaatst naar 11.00 tot 14.00 uur)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Klimaatcoalitie

Vergadering
10:00 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wlz-GGZ

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
11:15 - 15:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (verplaatst: van 11.00-12.00 uur)

Procedurevergadering
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 16 en 17 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtkwaliteit (verplaatst naar 15.00 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

Toepassing van artikel 68 Grondwet (verplaatst: van 14.30-16.30 uur)

Algemeen overleg
13:15 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 16:30 uur

Justitie en Veiligheid

Brandweer (verplaatst naar 6 september 2018)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport inzake de overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen (Wet BIG II) - 29282-310

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

MH17

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Toekomst verduurzaming luchtvaart

Vergadering
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - 34775-VI-106

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programma Langer Thuis - 31765-326 en Actielijn Wonen en Zorg 32487-408

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie op inbreng van de leden Leijten en Sneller tijdens het Verantwoordingsdebat op 23 mei 2018 inzake het onderwerp over vastgoed (TK 32275-3)

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Toepassing van artikel 68 Grondwet

Algemeen overleg
Klompezaal
15:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtkwaliteit

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:30 - 20:30 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30 uur

Financiën

European Bond Backed Securities

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen