Inbreng schriftelijk overleg

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300)

Inbreng schriftelijk overleg: " Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300) d.d. 5 juli 2018

Agendapunten