Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BUHA OS .d.d 5 juli 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 5 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Activiteiten commissie

Details

Zomerreces: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
 • zo 08-07 t/m zo 15-07 Werkbezoek Ethiopië & Uganda
 • wo 22-08-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017 (nieuwe datum)
 • wo 05-09-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Handelsbevordering
 • do 06-09-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • do 20-09-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • di 02-10-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • wo 03-10-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg RBZ/Handel
 • wo 03-10-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Wereldbank
 • do 04-10-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • do 18-10-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • vr 19-10-2018 13.00 - 17.00 Werkbezoek IMVO-convenanten
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
 • wo 31-10-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg RBZ/Handel
 • do 01-11-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • wo 14-11-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • do 15-11-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • di 20-11-2018 16.30 - 19.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
 • week van 27-28-29 november  Plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamerwerking
 • do 29-11-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • do 13-12-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • do 20-12-2018 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
3
34960-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

8
Aanbieding studie 'Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. Een analyse van armoede en ongelijkheid in de context van transitie' van IOB - Ministerie van Buitenlandse Zaken
9
Antwoord Algemene Rekenkamer op vraag gesteld tijdens technische briefing over Jaarverslag 2017 d.d. 13 juni 2018
10
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

Details

 • 2018Z11888 aan min. BuHa-OS, Levering aceton aan Syrië zonder vergunning door chemische groothandel d.d. 15-06-2018
 • 2018Z10653 aan min. BuHa-OS, Appreciatie EU mededeling inzake onderwijs in crisissituatie en langdurige conflicten d.d. 01-06-2018
 • 2018Z13058 aan min. BUHA OS, verzoek reactie nieuwsbericht over hulpverleners in Afrika d.d. 2 juli 2018


N.B. Naar aanleiding van reactie minister op verzoek commissie 2018Z11886 aan de minister voor BuHa-OS inzake Vervolgtraject modeltekst voor nieuwe bilaterale investeringsverdragen wordt de minister verzocht de modeltekst met de Kamer te delen.