Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

5 juli 2018
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 juni 2018 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op het artikel 'Plannen kabinet in gevaar door problemen met computersystemen Belastingdienst'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Dividendbelasting, rulings en vaststellingsovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het bericht dat de afschaffing van de dividendbelasting is gebaseerd op een discutabel onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over een publicatie in dagblad Trouw van 16 juni 2018 “Shell ontwijkt dividendbelasting”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen over de dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het artikel ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel 'Witwassen in een flexkantoor'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2018 c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijzigingswet financiële markten 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wetsvoorstel implementatie richtlijn inzake ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Inrichting separaat begrotingsartikel Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanstelling directeur Invest-NL in opbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen inzake het gebruik van contant geld in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor een technische briefing over het Commissievoorstel voor sovereign bond-backed securities (SBBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nadere reactie m.b.t. belasting inzake besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de aflossingsverplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie Evaluatie Werkkostenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiscale vergroeningsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aankondiging afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken erf- en schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 33. 33

  Antwoorden inzake het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Subsidies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 24 (FIN), 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel Europese begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang Europese besluitvorming rond het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Europese Investeringsbank (EIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie gedelegeerde verordening berekening kapitaalvereisten securitisaties verzekeraars en herverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitbetaling van de resterende middelen na afronding van de derde voortgangsmissie van het ESM-programma voor Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Jaarverslag 2017 ESM en jaarverslag 2017 ESM-Auditcomité

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vierde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitnodiging Nederlandse Loterij voor werkbezoek m.b.t. Nederlandse kansspelbeleid

 47. 47

  Verzoek NVSO, namens delegatie van FANF en VBNGB, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over aantal problemen die de Nederlanders in het buitenland raken

 48. 48

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) om een brief te sturen aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over dubbele belastingheffing voor inwoners van Nederland die (ook) de Amerikaanse nationaliteit hebben

  Te behandelen:

  Loading data