Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 5 juli 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 5 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 juni 2018 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
13
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon

Te behandelen:

31
Conceptbrief dechargeverlening jaarverslagen 2017
32
Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2019
34
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
41
Interparlementaire 'artikel 13' conferentie over Stabiliteit, Economische Coördinatie en Governance in de EU
42
Informatieafspraken behandelvoorbehoud Europese SBBS
50
Werkbezoek Frankfurt
51
Uitnodiging Nederlandse Loterij voor werkbezoek m.b.t. Nederlandse kansspelbeleid
52
Werkbezoek DNB/AFM 2019
53
Verzoek NVSO, namens delegatie van FANF en VBNGB, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over aantal problemen die de Nederlanders in het buitenland raken
54
Voorstel van het lid Lodders (VVD) om een brief te sturen aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over dubbele belastingheffing voor inwoners van Nederland die (ook) de Amerikaanse nationaliteit hebben

Te behandelen: