Inbreng schriftelijk overleg : Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is geweest

5 juli 2018
11:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Inbreng SO verplaatst naar 5 juli
AO vooralsnog omgezet in schriftelijk overleg (ivm ziekte minister Slob) en mogelijkheid tot AO na zomerreces

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  MEDIA ALGEMEEN

 2. 2

  Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en vensterprogrammering

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken landelijk mediabeleid en onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater (onderdeel Audiovisueel)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  EVALUATIE STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK

 11. 11

  Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek

  Te behandelen:

  Loading data