Debat geweest
5 juli 2018 11:00
Inbreng schriftelijk overleg

Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg: "Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
Inbreng SO verplaatst naar 5 juli
AO vooralsnog omgezet in schriftelijk overleg (ivm ziekte minister Slob) en mogelijkheid tot AO na zomerreces

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convo inbreng schriftelijk overleg Media algemeen en Journalistiek naar 5-7-2018 11.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
MEDIA ALGEMEEN
10
EVALUATIE STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK