Algemeen overleg

Bestuursrecht (verplaatst naar 11.00 tot 14.00 uur)

Algemeen overleg: "Bestuursrecht (verplaatst naar 11.00 tot 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 5 juli 2018

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie voor het algemeen overleg bestuursrecht op 5 juli 2018