Maandag 2 november

00:01 - 17:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM)

Werkbezoek
Georgia  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - 206th session of the Governing Council (Extraordinary virtual session)

Werkbezoek
On-line  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
10:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rondetafelgesprek (On)veiligheid in de turnsport

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting to be held by videoconference

Vergadering
On-line  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
10:00 - 23:00 uur

Financiën

Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
11:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
11:30 - 12:30 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
12:00 - 16:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4  (besloten)
13:00 - 13:45 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Besloten gesprek via videoverbinding

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
tot 13:00 uur

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Algemeen overleg Raad Algemene Zaken handhaven of omzetten in schriftelijk overleg (svp reageren voor maandag 2 november te 13.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)
13:30 - 14:30 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
tot 14:00 uur

Financiën

Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel om het rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel 1) op dinsdag 3 november 2020 naar een andere datum te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)
15:00 - 16:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
16:00 - 20:00 uur

Buitenlandse Zaken

VAO “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (AO d.d. 02/11)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om voorafgaand aan het plenaire debat over het coronavirus meer informatie over (de effecten van) verschillende scenario's te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen