Commissievergaderingen

Woensdag 1 juni 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bedrijfslevenbeleid (VERPLAATST NAAR 30 JUNI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Land- en mensenrechtenactivist uit Tsjaad over landrechtenschendingen

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022 (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het ministerie van BZK over het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds per 1 januari 2023 (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst ivm nieuwe datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat - datum gewijzigd in 2 juni 2022 om 13.30 uur i.v.m. overlap plenaire agenda

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing door de Raad voor het Openbaar Bestuur over het advies ‘Herverdeling gemeentefonds’ (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (35084) (verplaatst naar 2 juni)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Startbijeenkomst voor rapporteurs jaarverslagen (Uitgesteld)

Vergadering
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Startbijeenkomst voor rapporteurs jaarverslagen

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing rapport 'Voorbij netto-nul naar planeet-positief' van DenkWerk

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Het jonge kind (via Teams)

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475-13)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021 (32824-359)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 20:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus (omgezet in een schriftelijk overleg, met inbrengdatum 1 juni 2022, 14.00 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Regionale luchthavens - verplaatst vindt nu plaats op 8 juni 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:45 uur

Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
Naar boven