Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

1 juni 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging NVWA voor gesprek

 4. 4

  Verzoek LTO Nederland en Team Agro NL tot aanbieding petitie m.b.t. vergunningsplicht beweiden d.d. 7 juni 2022

 5. 5

  Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorgenomen verlenging vervaldatum voor de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel over de beschermdoelen voor hommels en solitaire bijen binnen het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 17 en 18 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Update vogelgriepsituatie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen en toezeggingen gedaan commissiedebat Dierproeven en Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) op 21 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ordening beeldmerken met duurzaamheidsclaim op voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindrapport van de evaluatie van Stichting Bureau Erkenningen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beoordeling UNESCO voorgenomen gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Verordening Geografische Aanduidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire- en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei (aagevraagd door het lid Bisschop op 17 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
  • Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (aangevraagd door het lid Kröger op 24 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
 25. 25

  Overzicht commissiedebatten

  Besluit:
  - Het commissiedebat Tuinbouw en Visserij inplannen op 6 juli 2022.
  - De commissiedebatten Natuur en Mestbeleid inplannen na het zomerreces op respectievelijk 6 en 13 oktober 2022.

  Geplande commissiedebatten
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022
  wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  di  28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 13-09-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  wo 06-07-2022 12.45 - 15.45 Commissiedebat Visserij en tuinbouw
  do 06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Natuur
  do 13-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Mestbeleid

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
 26. 26

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2022 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Terugkoppeling door commissievoorzitter

  Besluit: Besproken.
 29. 29

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data