Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juni 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken
Voorzitter mw. Kamminga
Plv. griffier mw. Boeve

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 1 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede voortgangsrapportage over de uitvoering motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken 15 t/m 24 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening (Kamerstuk 22112-3395)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport "Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Doorgeleiding vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie

  Geplande activiteiten
  01-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (35084) 
  07-06-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over verantwoordingsonderzoek informatiebeveiliging en IT-beheer
  10-06-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek gemeente Amsterdam
  14-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding van de Cyberspiekbriefjes
  20-06-2022 14.30 - 17.00 Werkbezoek Fox-IT inzake cybersecurity/weerbaarheid
  21-06-2022 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding manifest Op naar het 'nieuwe normaal': een digitale samenleving zonder zorgen over dataprivacy
  28-06-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
  14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  20-10-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat  Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

  Geplande procedurevergaderingen

  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  29-06-2022 11.00 - 12.00 Strategische Procedurevergadering
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 12. 12

  Ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Deelname aan het werkbezoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek zal, met het oog op het voorleggen van een nieuwe datum, nog eenmalig geinventariseerd worden.

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Gesprek Adviescollege ICT-toetsing (wordt gepland na ontvangst wetsvoorstel)
  Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid (wordt gepland Q3-2022)
  Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3 2022)
  Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868) (gepland op woensdag 1 juni 2022, te 14.00uur)

  Plenaire debatten
  • Debat op hoofdlijnen over digitale zaken 

   
 13. 13

  Technische briefing door Algemene Rekenkamer op 7 juni a.s.

  De commissie stemt in met een gezamenlijke (besloten) technische briefing met de commissie Binnenlandse Zaken. 

  Noot: zie ook agendapunt 10.