Inbreng schriftelijk overleg : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022

De vergadering is geweest

1 juni 2022
12:00 uur
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 9 en 10 juni 2022 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 7 juni 2022.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne markt”.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda European Space Summit van 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022 (Kamerstuk 21501-30-552)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling Europese Normalisatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Wijziging Normalisatieverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag European Space Summit van 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari en 1 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Europese Chips Act

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Verordening Programma Beveiligde Connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Mededeling EU-benadering ruimteverkeersbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Herziene Richtlijnen Grotere rol voor de consument bij de groene transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

  Te behandelen:

  Loading data