Commissievergaderingen

Woensdag 27 maart 2024

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

IPU - 148th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Geneva Switzerland

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - Vergadering 12 Plus Groep

Werkbezoek
Geneve (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep uitwerking Motie lid Joseph over een analyse van de juridische risico's en de aansprakelijkheid bij invaren Wet toekomst pensioenen

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over het Rapport "Brede Blik op Daderschap"

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energiewet

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO Ministeriële 3-4 april 2024

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Delegatie ngo's uit Filippijnen, Mozambique en Indonesië over exportkredietverzekeringen

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar middag

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Strategische procedurevergadering VWS

Strategische procedurevergadering
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Lees-en taalvaardigheid

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Vervanging onderzeeboten capaciteit

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Ruimte voor Defensie verplaatst naar nader te bepalen datum

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Alternatief plan verbreding A27 bij Amelisweerd (door provincie Utrecht)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek verplaatsen CD criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - ASPOL - Extraordinary meeting

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie verplaatst naar 3 april

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid (VERPLAATST I.V.M. PLENAIRE AGENDA)

Technische briefing
(verplaatst)