Commissiedebat : Staatsdeelnemingen

De vergadering is geweest

27 maart 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.P.R.A. van Weyenberg
  minister van Financiën
 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • E. Vlottes (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • E. Heinen (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • H. Vermeer (BBB)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van het schriftelijk overleg over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Participatie in Stedin

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NLFI voortgangsrapportage Volksbank 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanwijzing DNB aan de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publieke belangen analyse financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Conclusies juridische analyse mogelijkheden vervolgstappen tegen KLM naar aanleiding van gebrekkige naleving steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten Verkenning Toekomstvarianten Nederlandse Loterij (NLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herijkt beloningsbeleid Havenbedrijf Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitspraak Gerecht EU inzake besluit Europese Commissie over steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Deelname NLFI aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Framework Agreement steunverlening KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Juridische analyses KLM-steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data