Commissievergaderingen

Donderdag 6 juli 2023

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

NAVO (Let op: Tijdstip is gewijzigd)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:15 - 15:00 uur

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Politie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Werkbezoek Brazilië

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-14 juli 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de bouwambities, met hierin een toelichting op de gevolgen voor de langdurige zorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:14 - 15:15 uur

Gesprek voorbereidingsgroep mondiale schuldenlast met CPB

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

China

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal