Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juli 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 06-07-2023 16:00-20:00 Commissiedebat China
  do 13-07-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juli 2023
  vr 14-07-2023 12:00 Inbreng schriftelijk overleg Appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik
  wo 23-08-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 30-31 augustus 2023
  do 31-08 t/m vr  01-09 conferentie van het Parliamentary Intelligence-Security Forum (PI-SF), Londen
  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  wo 06-09-2023 12:00  Inbreng schriftelijk overleg Internationale Cyberstrategie 
  di 12-09-2023 16:30-18:30 Commissiedebat AVVN
  wo 13-09-2023 14:30-16:00 Gesprek Kennisagenda Herijking Nederlands buitenlandbeleid
  do 14-09-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering 
  ma 25-09-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 27-09-2023 11:30-12:30 Strategische procedurevergadering
  do 28-09-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  zo 01-10 t/m di 03-10 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen) 
  wo 11-10-2023 10:00-12:00 Commissiedebat Consulaire Zaken
  wo 11-10-2023 18:00-21:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 > Nieuw gepland
  do 12-10-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Herfstreces 13 oktober t/m 21 oktober
  zo 15-10 t/m za 21-10  Werkbezoek Brazilië
  wo 01-11-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Iran
  do 02-11-2023 Viering van 175 jaar Grondwet (geen commissieactiviteiten plannen)
  di 7-11-2023 19:30-22:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 november 2023 > Nieuw gepland
  wo 6-12-2023 14:00-14:00 Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 2023 > CD omgezet in een SO i.v.m. buitenlandse reis van de minister
  do 09-11-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 14 t/m do 16 november Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (geen commissieactiviteiten plannen)
  do 23-11-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 07-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 21-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering


  Nog te plannen activiteiten
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel (na het zomerreces)
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (na het zomerreces)
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland (na het zomerreces)
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) (na het zomerrecces)
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving (na het zomerreces)
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 5 juni 2023)
  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) Eerste termijn heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023, eventuele voortzetting na ontvangst aanvullend advies over het verdrag door CAVV.
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
  • Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (week van 14-16 november 2023)
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging om de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord te sturen op de vraag van het lid Kuzu

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsnota Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde Agenda NAVO-Top 11 en 12 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op aangenomen moties en toezeggingen uit het Tweeminutendebat Institutioneel racisme van 6 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsstandpunt diepzeemijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken overbrengingen uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planning modernisering sanctiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging (Kamerstuk 30821-180)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over Kabinetsaanpak Strategische Afhankelijkheden (Kamerstuk 30821-181)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inzet ten aanzien van de achtergebleven paspoort op de Nederlandse ambassade in Khartoem

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update Nederlandse gedetineerden in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB) d.d. 1-3 oktober 2023, Madrid

  Besluit: Deelname via de mail inventariseren na ontvangst van de uitnodiging en het programma.
  • Deelname staat open voor vier leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, met als delegatieleider de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Daarnaast kunnen twee leden deelnemen vanuit de Eerste Kamer.
 18. 18

  Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) - Aanbieding advies 'Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide' van de CAVV

 19. 19

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

   
  1. 2023Z12314 Aan minister Buza-verzoek BNC-fiche 29-06-2023
  2. 2023Z12318 Aan minister Buza- verzoek om een reactie op brief m.b.t. klachten over het EHRM 29-06-2023
  3. 2023Z09762 Aan minister Buza - Toestemmingbrief werkbezoek commissie Buitenlandse Zaken aan Brazilië 01-06-2023
  4. 2023Z10167 Aan minister Buza - Schriftelijk overleg over bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen 01-06-2023
  5. 2023Z09232 Aan minister Buza - verzoek planningbrief 25-05-2023
  6. 2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de minister op de visumproblematiek 11-05-2023
  7. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  8. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022
  9. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  10. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  11. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan - vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 20. 20

  Stand van zaken programma werkbezoeken in 2023 (mondeling)

  Besluit: De commissie besluit om het voorgenomen werkbezoek aan Georgië of Armenië uit te stellen tot 2024.