Commissiedebat : China

De vergadering is geweest

6 juli 2023
16:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*

Spreektijd: 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken
 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • R. Bisschop (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie rapport technologische samenwerking met China

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens het commissiedebat van 4 november 2021, over het lezen van informatie uit telefoons door China in Litouwen aan de diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Open Strategische Autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan (Kamerstuk 36200-V-33) en de motie van het lid Van Haga over het uitspreken van steun voor Taiwan en het inzetten van alle diplomatieke middelen om China te weerhouden van acties jegens (Kamerstuk 36200-V-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over Kabinetsaanpak Strategische Afhankelijkheden (Kamerstuk 30821-181)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging (Kamerstuk 30821-180)

  Te behandelen:

  Loading data