Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

6 juli 2023
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Marketing Drenthe, provincie Drenthe en meerdere organisaties voor werkbezoek aan Koloniƫn van Weldadigheid

 4. 4

  Aanbod technische briefing door Corre Energy over CAES-project (Compressed Air Energy Storage)

 5. 5

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending stand-van-zakenbrief evaluatie SDS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een update van de integrale planningsbrief 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Bekostiging investeringsvoorstellen derde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Perspectief op de Nederlandse economie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Concept-update Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Visie gasopslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage prijsplafond Q2

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kwartaalupdate gasleveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie gewijzigde motie van het lid Van der Plas over prioriteit geven aan het slimmer maken van het net (t.v.v. 32813-1252)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Alle voorstellen voor het Klimaatfonds uitgewerkt in fiches

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Actuele ontwikkelingen rondom versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken nieuw te bouwen kerncentrales en m.e.r.-procedure wijziging Kernenergiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verlenging van de afbouw van GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de brief aan de gemeente Haaksbergen met daarin de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de technische commissie bodemdaling (Tcbb) op het bij mij ingediende winningsplan van Nobian

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie Commissie Mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inwerkingtreding wetsvoorstel van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksrapport van de wetgevingsrapporteurs over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds (36274)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toegang Algemene Rekenkamer tot data CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nazending beslisnota inzake Reactie op de brief van het Presidium over de instelling van een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid (Kamerstuk 32813-1232)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de brief van het Presidium over de instelling van een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid (Kamerstuk 32813-1232)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 11-12 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Werkbezoek Zeeland en gemeente Borsele in het kader van kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data