Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten commissie

  • do 07-09-2023 15.30 - 17.00 Bijzondere procedure Vertoning documentaire: Esther and the law
  • do 14-09-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 14-09-2023 14.15 - 15.15 Strategische procedurevergadering
  • do 28-09-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 12-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Herfstreces 2023: vrijdag 13 t/m maandag 23 oktober 2023
  • wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Digitaal veldbezoek World Food Programme (WFP) Burundi
  • do 26-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 26-10-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • 202345 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024 
  • do 09-11-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • di 14-11-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 23-11-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 07-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 21-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Afrikastrategie 
  • Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting (na het zomerreces)
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties (na
   zomerreces)
  • Besluit: vanwege de extra informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 een schriftelijk overleg inplannen in de laatste week van het zomerreces.
 4. 4

  Verslag bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming voor deelname aan een openbare technische briefing over de evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een artikelsgewijs overzicht van de aangekondigde bezuinigingen op de begroting van BHOS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over nadere informatie over de inzet en deelname van het kabinet aan de Summit for a New Global Financing Pact

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie syntheserapport Addressing Root Causes (ARC) programma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda (Kamerstuk 36200-XVII-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU voorstellen - 22 mei t/m/ 29 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel voor een onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z11593 Aan min. BuHa-OS - Verzoek z.s.m. reactie over opvolging motie Lid Van der Graaf c.s. omtrent ODA-budget (Kamerstuk 36200-XVII-32) 22-06-2023 (zie ook 2 en 6)
  2. 2023Z10527 Aan min. BuHa-OS - Brief motie fluctuaties ODA-budget vandaag nog naar de Kamer 08-06-2023 (zie ook 1 en 6)
  3. 2023Z10420 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreidere voortgangsbrief uitvoering motie Farmer Managed Natural Regeneration-methode (FMNR) 08-06-2023
  4. 2023Z10415 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen in de voorjaarsnota 08-06-2023
  5. 2023Z08408 Aan min. BuHa-OS - Verzoek de kamer te informeren over nieuwe Speciaal Gezant Oekraine 15-05-2023
  6. 2023Z06357 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief uitvoering motie Van der Graaf c.s. 06-04-2023 (zie ook 1 en 2)
  7. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - Reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen 20-05-2021
 18. 18

  Verzoek werkbezoek aan de SAIL-instituten

  Te behandelen:

  Loading data