Commissievergaderingen

Woensdag 25 januari 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1ste deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationale Klimaatstrategie (verplaatst naar nader te bepalen datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wereld Voedselprogramma (WFP)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

EMAILPROCEDURE - verzoek aan uw commissievoorzitter om een verklaring te ondertekenen inzake de vervolging van de internationale misdaden van Rusland in Oekraïne - reactietermijn woensdag 25 januari, 10.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema om de inbrengdatum voor het SO Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium etc. met 1 week te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Inzichtelijkheid uitgaven klimaatbeleid door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing (wordt verplaatst i.v.m. overlap plenair debat)

Technische briefing
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) om een reactie op het bericht inzake levering tanks aan Oekraïne

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing TenneT

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] verzoek van het lid Agema om inbrengdatum SO patiënten aangeboren hartafwijkingen van hedenmiddag met een week te verplaatsen.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 14:45 uur

Constitutionele toetsing (wordt verplaatst i.v.m. overlap plenair debat)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Voorbereidingsgroep Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit)

Vergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Internationale fiscaliteit

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Adviesraad Migratie over het rapport ‘Realisme rond richtgetallen – Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid’

Technische briefing
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Kunstmatige intelligentie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Actuele veiligheidssituatie Oekraïne

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ongewenste tweede nationaliteit (35475-15) en Reactie publicatie SCP Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey Integratie Migranten (SIM 2020) (32824-378)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (TK 22861-37)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over het besluit toekomstige zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking (verplaatst naar 2 februari 2023)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (verplaatst naar 2 februari...

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Rondkomen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Delegatie van de Patriottische Unie van Koerdistan (Irak)

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal