Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2023
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

 

Bijlagen

Deelnemers

 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Rahimi (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Er zijn geen verzoeken voor de commissie-Regeling van Werkzaamheden ingediend.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Onderzoeksrapport ‘The influence of (technical) developments on the concept of personal data in relation to the GDPR’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport 'Behavioral design in video games' van het Trimbos-instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885) (Kamerstuk 26643-908)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inrichtingsnota algoritmetoezichthouder

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Standen van de Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Derdenbesluit BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Kamerstuk 27859-160)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maximaal haalbare kwaliteit van het adresgegeven in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport 'digitalisering in wetgeving en rechtspraak'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Landelijk Crisisplan Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken van een aantal openstaande toezeggingen inzake Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mededinging en digitalisering: voortgang ten aanzien van online platforms

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Broncode DigiD-app openbaar gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de formele Telecomraad 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen voor de commissie voor Digitale Zaken tussen 15 december 2022 en 19 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief voorzitter cie. KR aan cie. DiZa - Voorstel gezamenlijk onderzoek digitalisering Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stafnotitie - Voorstel voortouw desinformatie en digitale inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reflectie en behandelvoorstel DiZa-rapporteurs Dekker-Abdulaziz en Leijten - Rapportage bevindingen ministerie van I&W inzake monitoren voortgang Moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (opruimen vervuilde data)

 23. 23

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie

  Geplande activiteiten
  20-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument (25764-141)
  25-01-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  27-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezegging over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving (32761-253)
  15-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  22-03-2023 14.30 - 18.30 Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Geplande procedurevergaderingen
  25-01-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-02-2023 11.00 - 12.00 Strategische Procedurevergadering
  08-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  16-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
   
   
 24. 24

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  De commissie wenst het commissiedebat Digitaliserende spoedig in te plannen en verzoekt de staf een voorstel voor de volgende PV te doen, waarbij indien nodig een splitsing in stukken kan worden voorgesteld.


  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Inbreng schriftelijk overleg Verordening Interoperabel Europa COM(2022) 720 (te voeren na ontvangst BNC-fiche)
  Rondetafelgesprek over Tiktok waar de thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen aan de orde komen, gevolgd door een hoorzitting met Tiktok
  Rondetafelgesprek over de impact van intensief gebruik van nieuwe digitale technologieën en middelen (bijvoorbeeld social media) op het welzijn van kinderen, jongeren, het gezin en de samenleving als geheel
  Werkbezoek over de kansen en risico’s van digitalisering in Estland

  Ongeplande plenaire debatten
  Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit
  Vooraankondiging Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908), 
 25. 25

  Voorstel van het lid Van Weerdenburg (PVV) om de informele voorbereidingsgroep AI te verzoeken een voorstel te doen voor een commissieactiviteit inzake ChatGPT.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitwerking voorstel van de leden Bontenbal (CDA), Rajkowski (VVD) en Van Weerdenburg (PVV) voor een rondetafelgesprek inzake de impact van intensief gebruik van nieuwe digitale technologieën en middelen (bijvoorbeeld social media) op het welzijn van kinderen, jongeren, het gezin en de samenleving als geheel