Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

25 januari 2023
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten 41ste ICAO Assembly 27 september - 8 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting van de algemene principes die ten grondslag liggen aan luchtvaartverdragen en hoe deze worden vertaald in de luchtvaartverdragen waar het Koninkrijk der Nederlanden partij bij is

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op inbreng slotcoördinator tijdens technische briefing op 13 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de publieke consultatie over de geplande herziening van de EU slotverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zesde update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afronding participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlenging aanwijzing aan de ILT inzake handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer voor SAR

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim (Kamerstuk 31936-997)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief werkbezoek Schiphol plus moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schiphol Gebruiksprognose 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting van de algemene principes die ten grondslag liggen aan luchtvaartverdragen en hoe deze worden vertaald in de luchtvaartverdragen waar het Koninkrijk der Nederlanden partij bij is (Kamerstuk 31936-998)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Emissies door de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidskader netwerkkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op op brief Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV) over samenstelling en functioneren commissie regionaal overleg (CRO) Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en participatietraject RTHA

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het besluit aangaande de aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB), inclusief gemaakte maatwerkafspraken en de gemaakte afwegingen in het kader van NOVEX-Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Zevende update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data