Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25 januari 2023

  Geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Halfjaarrappotage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken wetsvoorstel tot wijziging WolBES/FinBES

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tiende Voortgangsrapportage Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering begroting 2022 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Comply or explain: wetgevingsoverzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatievoorziening financieel en begrotingsbeheer Caribisch Nederland 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van het Koninklijk Besluit inzake herbenoeming van de Gouverneur van Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkeren resterende middelen VODC en actieve openbaarmaking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten bestuurlijk vierlandenoverleg januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief Openbaar Lichaam Saba aan ministerie van Justitie en Veiligheid m.b.t. verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brieven regering met volgcommissie KR 5 oktober 2022 t/m 19 januari 2023

 16. 16

  Openstaande verzoeken commissie aan bewindspersonen

  • 2022Z25468 Aan stas. VWS - afschrift vragen brief OLS initiatiefnemer Peaceful demonstration 16-12-2022
  • 2022Z25470 Aan min. BZK - reactie vragen op vonnis rechtbank Eco Statia vs OLE 16-12-2022
  • 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  • 2022Z22836 Aan stas. BZK - Lijst feitelijke vragen beleidsdoorlichting art. 5 23-11-2022
  • 2022Z10093 Aan stas. BZK - aanbieding verslag RAft 20-05-2022
  • 2022Z10091 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag Rijkswet COHO 20-05-2022
 17. 17

  Activiteiten commissie

  • wo 25-01-2023 19.00 - 22.00 Commissiedebat Landspakketten en hervormingen CAS
  • do 26-01-2023 10.15 - 10.40 Tweeminutendebat Sociaal domein en bestuursakkoorden BES (CD15/11) (nieuw ingepland)
  • di 14-02-2023 17.00 - 18.30 Delegatievergadering & Briefing staatssecretaris BZK voor IPKO Curaçao (nieuw ingepland)
  • wo 22-02-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 22-02-2023 13.45 - 14.45 Strategische procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • za 26-02-2023 t/m vr 03-03-2023 IPKO-reis 
  • wo 22-03-2023 15.00 - 15.45 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)
  • wo 19-04-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 17-05-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-06-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 05-07-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  • Verzamel-commissiedebat BES (na Provinciale Statenverkiezingen)
 18. 18

  Vervolg kennisagenda Artikel 73 VN handvest niet-zelfbesturende gebieden

  Te behandelen:

  Loading data