Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

25 januari 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstellen van het lid Vestering (PvdD) met betrekking tot het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 2 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding petitie m.b.t. dwangmiddelen in de Paardensport

 4. 4

  Uitnodiging Provincie Overijssel voor gesprek over invulling van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

 5. 5

  Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Correctie beantwoording vraag gesteld tijdens het Vragenuur op 20 december 2022, over Schiphol actief aanspreken op het opkopen van boerderijen om stikstofruimte te verwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapporten veterinaire veld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang van een aantal onderwerpen gerelateerd aan het visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang vaccinproef vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 30 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  CDM-advies Minimoederdieren in het pluimveerechtenstelsel, CDM-advies Actualisatie excretieforfaits voor vleesvee en Monitoringsrapportage fosfaatrechtenmarkt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak gezelschapsdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Waddenvereniging over energiewinning in de Waddenzee en Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Plas (BBB), gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, om een ambtelijke versie van het ontwikkeldocument NPLG te delen met de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brandbrief van dierenartsen over wolven in Drenthe en omliggende provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Planning vervolg integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) ((opnieuw) aangevraagd door het lid Teunissen op 29 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie)
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van boeren opkoopt (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 17 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)

  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • do 26-01-2023 11.00 - 11.45 
  (onder voorbehoud) Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)


  Geplande commissiedebatten:
  • do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  • wo 01-02-2023 14.00 - 18.00 
  Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en pacht
  • do 02-02-2023 10.00 - 14.00 
  Commissiedebat Zoönosen en Dierziekten
  • wo 08-02-2023 13.00 - 18.00 
  Commissiedebat Stikstofproblematiek
  • do 09-02-2023 10.00 - 13.00 
  Commissiedebat Tuinbouw en Visserij
  • wo 22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (27/28 februari)

  do 23-02-2023 15.00 - 21.30 Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Stikstofproblematiek
  • ma 19-04-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 april)
  • 
  ma 24-05-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • 
  ma 21-06-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (3
   stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (4 stukken op de agenda
  )
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)


  Overige commissieactiviteiten:

  • 31-01-2023 Petitie Stichting Dier en Recht
  • 31-01-2023 Technische briefing NPLG
  • 31-01-2023 Rondetafelgesprek CRISPR-Cas
 26. 26

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data