Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

De vergadering is geweest

25 januari 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 30 januari dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 26 januari

SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 30 januari

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling meststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’

  Te behandelen:

  Loading data