Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

De vergadering is geweest

25 januari 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 30 januari dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 26 januari

SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 30 januari

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling meststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven